ماموریت پارتیان

شناخت نیازهای متقاضیان و مصرف کنندگان ملی و بین المللی در راستای جلب رضایت آنها و برآورده ساختن نیازهای آنها
انجام خدمات مهندسی فروش و مشاوره های اقتصادی در عرصه های داخلی و بین الملی
ایجاد اشتغال و سهیم بودن شرکت در توسعه اقتصادی پایدار در کشور
کمک به شرکت ها و سازمان ها جهت ساخت و ساز بهینه و بر اساس نیاز مشتریان و بازار

استراتژی پارتیان

استراتژی برند محور : برنامه ریزی برندینگ در راستای معرفی برند مهندسی فروش پارتیان در تمامی عرصه های ملی و جهانی
استراتژی مشتری محور: کشف مشتریان احتمالی و پر پتانسیل بازارهای مختلف، تشکیل بانک اطلاعاتی بدون وقفه، برنامه ریزی برای مشتریان در سطح های مختلف
استراتژی محصول محور:  کشف نیاز های محیطی و کلی جامعه در خصوص صنعت ساختمان و مستغلات برای بوجود آوردن پروژه ها با مزیت های رقابتی
پیاده سازی استراتژی مشارکت انتفاعی :  مشترک کردن شرکت های تخصصی دیگر در راستای بوجود آوردن تیم قویتر برای حضور در بازار های بزرگ
استراتژی اقیانوس آبی : بازسازی مرزهای بازار، ایجاد بازار های جدید و بکر، رعایت توالی استراتژیک فروش، ارائه خدمات و محصولات خلاقانه

 

Brand Oriented​
Product Oriented​ 97%
Product Oriented​ 81%
Joint Venture 98%