کارشناس فرایند فروش

برنامه ریزی مدیریت زمان و اجرای کردن فرایند فروش

ارتباط با من

+980000000000

مهارت ها

تشریفات اداری​
کار با سیستم اتوماسیون اداری
امور اداری - دفتری - بایگانی​

ماریا عسکری 

M A R I A   A S K A R I  

احسان آبداری

E H S A N  A B D A R I

کارشناس اجرایی فروش

برنامه ریزی مدیریت زمان و اجرای کردن فرایند فروش

ارتباط با من

+980000000000

مهارت ها

تشریفات اداری​
فن بیان​
مدیریت زمان​

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

برنامه ریزی مدیریت زمان و اجرای کردن فرایند فروش

ارتباط با من

+980000000000

مهارت ها

طراحی و دیزاین
دقت و توجه به جزئیات
دیجیتال مارکتر

سحر پژمان نیا

S A H A R    P E J M A N N I  A

ابراهیم قاسمی وند

E B R A H I M    G H A S E M I V A N D

کارشناس اجرایی فروش

برنامه ریزی مدیریت زمان و اجرای کردن فرایند فروش

ارتباط با من

+980000000000

مهارت ها

تشریفات اداری​
فن بیان​
مدیریت زمان​