اخبار

جديترين خبرهاي دنياي املاك

هفده اصل کار تیمی

این کتاب 17 خصیصه را برای کسانی که میخواهند در یک تیم موفق بدرخشند ارائه کرده است چنانچه کسی این 17 خصیصه را در خود داشته باشد ،مطمئنا نقش تیمی خود را خوب بازی می کند.

ساختن یک تیم بزرگ بدون در اختیار داشتن بازیگران بزرگ امکان پذیر نیست. برای جذب افراد خوب یا باید آنها را استخدام کرد و یا تربیتشان نمود.در هر حال آنچه قبل از آن الزامی است ،این است که ابتدا خود ما ویژگی های یک بازیگر خوب را بشناسیم و آن ها را در خود داشته باشیم.ما با ارتقای خویش ارزش تیم خود را بالا می بریم .اما اگر در موقعیت رهبری تیم قرار داشته باشیم این امر (داشتن ویژگی های یک بازیگر خوب برای تیم )امری حیاتی است.چرا که توصیه های شما انگاه اثرمی کندکه خود نمونه و الگو باشید.

3322bt-z-tashvighi-13950929-{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}d9{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}87{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}d9{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}81{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}d8{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}af{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}d9{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}87-{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}d8{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}a7{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}d8{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}b5{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}d9{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}84-{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}da{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}a9{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}d8{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}a7{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}d8{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}b1-{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}d8{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}aa{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}db{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}8c{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}d9{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}85{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}db{d4865f1e54106ab0ebe350e9cc3523c66b0cd0a25a25111878b7ad3f1887bad6}8c

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *