اخبار

جديترين خبرهاي دنياي املاك

رشد ۱۰.۹ درصدی معاملات مسکن در شهریور/ قیمت ۳.۲ و اجاره ۹.۷ درصد رشد کرد

بانک مرکزی گزارش داد

به گزارش خبرگزاری فارس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال 1395 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد.

براساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 42.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس اعلام بانک مرکزی، گزارش ذیل صرفا معطوف به بررسی حوزه تحولات بازار مسکن شهر تهران می‌شود.

* حجم معاملات مسکن

در شهریور ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 14 هزار و 287 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 10.9درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در شهریورماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 51.5 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهریور ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 ، 2 و 14 به ترتیب با سهم 10.9، 9.8 و 6.3 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مجموع، 72.3 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به 10 منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ، 4 ، 2، 14، 8، 10، 15، 7، 1 و 11 بوده و 12 منطقه دیگر تنها 27.7 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

* تحولات قیمت مسکن

در شهریور ماه سال 1395، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 42,7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل، 0.6 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.3 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به منطقه 22معادل 12.6درصد( و بیشترین میزان کاهش متوسط قیمت به منطقه 3 معادل 2.2 درصد تعلق دارد.

در شهریورماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 89.2 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 21.4 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

* تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شش ماهه نخست سال 1395

در شش ماهه نخست سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 83.2 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 14.7 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 41.8 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 3.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

* سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

1-4 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در شهریورماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ” 30 الی 35 ” میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 12,5 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ” 25 تا 30 ” میلیون ریال با سهم 12.2 درصد و ” 35 الی 40 ” میلیون ریال با سهم 11.2درصد، در رتبه های بعدی قرارگرفته اند.

در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود 59,4 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران 42.7 میلیون ریال معامله شده اند.

2-4 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطر زیربنای هر واحد مسکونی در شهریورماه سال 1395 نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی بها زیربنای ” 60 تا 70 ” متر مربع معادل 14.9 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ” 50 تا 60 ” و ” 70 تا 80 ” متر مربع به ترتیب با سهم های 14 و 13.3 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.

در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطر زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 52,7 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

3-4 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی –

در شهریور ماه سال 1395 ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 1000 تا 1500 میلیون ریال بها اختصاص سهم 13.7 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است . واحدهای دارای ارزش ” 1500 تا 2000 ” و ” 2000 تا 2500 ” میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 12.7 و 11.4 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع در این ماه، حدود 51 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی بها ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

* تحولات اجاره بهای مسکن

در شهریورماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 و 9.3 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که قالبا یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. سهم هزینه مسکن اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی براساس سال پایه 1390=100 معادل 28.4 درصد است.

** جمع بندی

حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهریور ماه سال 1395 به ترتیب معادل 14.3 هزار واحد مسکونی و 42.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 10.9 و 2.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مجموع سطر مناسب معاملات انجام شده در شش ماهه نخست سال جاری نشانگر استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماه های اخیر می باشد. با توجه به چشم انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و رویکرد سیاستگذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و همچنین برنامه کاهش نرخ های سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم، تداوم این روند در ماه های آتی دور از انتظار نیست.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در شهریور ماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9,7 و 9.3 درصد رشد نشان می دهد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *