با پارتیان تا آینده ...

مجتمع تجاری درمانی سما

برای فروش, تامین سرمایه, سرقفلی تجاری, مالکیت تجاری
- اداری, تجاری

مجتمع تجاری-درمانی سما با چشم انداز بسیار زیبا، نما و طراحی مدرن…

اطلاعات بيشتر
6000 مترمربع 1396 سال ساخت

نوشته اي وجود ندارد!